Boekenweek ’17: aanwinsten van de bibliotheek

Op 25 maart begint  de Boekenweek 2017 met als thema “Verboden vruchten”. Dirkzwager viert ook dit jaar mee met het boekenfeest. Wij geven graag wat leestips uit onze eigen bibliotheekcollectie. Hierbij een kleine greep uit de aanwinsten van de afgelopen periode:

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 
In deze twaalfde druk van ‘Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht’ wordt het hele terrein van de intellectuele eigendomsrechten (inclusief aandacht voor het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en de handhaving van IE-rechten) en alle nieuwe ontwikkelingen die zich daarop de laatste jaren hebben voorgedaan uiteengezet.
Ch. Gielen, Wolters Kluwer, 2017, ISBN 9789013138788.

 

De bestuurder in het onderwijs : de juridische positie van de bestuurder in vijf onderwijssectoren
Deze publicatie gaat in op de positie van de bestuurder in het onderwijs. Besproken wordt de voor bestuurders relevante onderwijsrechtelijke kernbegrippen, het publiekrechtelijk toezicht, het privaatrecht als toetsingskader, het thema samenwerking in het onderwijs en de benoeming, de beloning en het ontslag van individuele bestuurders.
M. Nolen, Boom Juridische Uitgevers, 2017, ISBN 9789462902923.

Checklist privacy: privacybeleid in 30 checklists Van Wbp naar AVG
Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens. In een digitale samenleving, neemt het aantal verwerkingen bovendien enkel toe. Dat gaat hand in hand met een uitbreiding van de wettelijke regelgeving op het gebied van privacybescherming. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacyverordening (AVG) in werking, die gevolgen heeft voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. In dit boek bieden de auteurs aan de hand van 30 checklists op hoofdlijnen, handvatten voor het inrichten van een  privacy policy.
J.M.A. Berkvens, Berghauser Pont Publisher, 2016, ISBN 9789491930720.

De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid : van regels tot uitvoering
De uitgave De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering beoogt op toegankelijke wijze inzicht te verschaffen in de fors gewijzigde regelgeving voor de corporatie sector. Het boek biedt context waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen door de woningwet en gaat in op de doelen, bedoeling en taken van corporaties in het kader van deze wet.
J.B.W. van Vark, Berghauser Pont Publisher, 2016, ISBN 9789491930607.

Handboek compliance in de zorg
In het Handboek compliance in de zorg geven gezaghebbende auteurs vanuit de wetenschap en de praktijk hun visie over de wijze waarop compliance stevig in een zorginstelling kan worden verankerd.
M.Ph.M. Wiggers, Uitgeverij Paris, 2019, ISBN 9789462510838.

 

Naar boven scrollen